ជនជាតិដើមភាគតិច មានចំនួន ៤៧៦ លាននាក់ ក្នុងពិភពលោក

0 269

 

ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ប្រារព្ធទិវាអន្ដរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោកលើកទី២៨ និងលើកទី១៨ នៅប្រទេសកម្ពុជា [រូបភាព៖ មីន ២០២៣]

 

នៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន ជនជាតិដើមភាគតិចមានប្រមាណជា ៤៧៦ លាននាក់ ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេស ៩០ ក្នុងពិភពលោក។ ពួកគេមានចំនួនតិចជាង ៥ ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោក ប៉ុន្តែមានចំនួន ១៥ ភាគរយជាចំនួននៃប្រជាជនក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោក។ ជនជាតិដើមភាគតិចលើសលប់និយាយភាគច្រើនជាង ៧.០០០ ភាសានៅក្នុងពិភពលោក និងតំណាងឱ្យ ៥.០០០ វប្បធម៌ផ្សេងៗពីគ្នា។

ប្រភព៖ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោកសម្រាប់របាយការណ៍កិច្ចការជនជាតិដើមឆ្នាំ ២០១០-២០២២, ធនាគារពិភពលោក

 

ជនជាតិដើមភាគតិច គឺជាក្រុមដែលទទួលមរតក និងអ្នកដែលមានវប្បធម៌ផូរផង់ និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្ស និងបរិស្ថានយ៉ាងជិតស្និត។

ពួកគេបានរក្សានូវលក្ខណៈសង្គម វប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ ដែលខុសប្លែកពីសង្គមដែលពួកគេរស់នៅ។ ទោះបីជាមានភាពខុសគ្នាខាងវប្បធម៌ក៏ដោយ ក៏ជនជាតិដើមភាគតិចមកពីជុំវិញពិភពលោកមានបញ្ហាទូទៅទាក់ទងនឹងការការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេជាជនជាតិផ្សេងគ្នា។

ជនជាតិកួយ នៅខេត្ដសូរិន្ធ ប្រទេសថៃ [Lorang]

ជនជាតិដើមភាគតិចបានស្វែងរកការទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណ របៀបរស់នៅ និងសិទ្ធិរបស់ពួកគេចំពោះទឹកដីប្រពៃណី ទឹកដី និងធនធានធម្មជាតិអស់ជាច្រើនឆ្នាំ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ សិទ្ធិរបស់ពួកគេត្រូវបានរំលោភបំពាន។ ជនជាតិដើមភាគតិចសព្វថ្ងៃនេះ គឺជាក្រុមប្រជាជនដែលជួបការលំបាក និងងាយរងគ្រោះបំផុតនៅលើពិភពលោក។ បច្ចុប្បន្ននេះ សហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាវិធានការពិសេសគឺត្រូវបានទាមទារដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេ និងរក្សាវប្បធម៌ និងរបៀបរស់នៅដាច់ដោយឡែករបស់ពួកគេ។

ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីតម្រូវការរបស់ក្រុមប្រជាជនទាំងនេះ នៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី ៩ ខែសីហា គេតែងប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនៃជនជាតិដើមរបស់ពិភពលោក ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយទទួលស្គាល់ដោយកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនៃក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨២ ។

[បកប្រែជាភាសាខ្មែរ] អត្ថបទនេះដកស្រង់ចញពីគេហទំព័ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ដីពី «ទិវាអន្ដរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោក ៩ សីហា»។ តាមដានតាមតំណភ្ជាប់៖ https://www.un.org/en/observances/indigenous-day

Leave A Reply

Your email address will not be published.