អង្គការជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាចង់ឃើញជនជាតិដើមភាគតិចមានសមត្ថភាព និងសកម្មក្នុងការលើកកំពស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចឱ្យក្លាយជាសហគមន៍អចិន្តៃ្រយ៍ និង រស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងសង្គមពហុវប្បធម៌ជាតិកម្ពុជា។

ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុខុមាលភាព សិទ្ធិ និង និរន្តរភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចតាមរយៈការពង្រឹងស្មារតីជនជាតិដើមភាគតិចឱ្យមានភាពជាម្ចាស់លើដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងការអភិរក្សវប្បធម៌ និងប្រពៃណី។

previous arrow
next arrow
Slider

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍

ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៅ​ស្ទឹងត្រែង​ ស្នើ​អាជ្ញាធរ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ដី​ធ្លី​និង​ចុះ​បញ្ជី​ដី​សមូហភាព

ជនជាតិដើមភាគតិចជាង៥០គ្រួសារ នៅ​ស្រុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង ស្នើជាថ្មី​​ឱ្យអាជ្ញាធរចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិច…

សេចក្ដីជូនដំណឺងស្ដីពីការដេញថ្លៃគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹក

សេចក្ដីជូនដំណឺងស្ដីពីការដេញថ្លៃគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹក នៅភូមិក្បាលរមាស ឃុំក្បាលរមាស ស្រុកសេសាន…

អំពីយើង

ការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅរបស់យើងអំពីបរិបទរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច ទាំងនៅមូលដ្ឋាន និងថ្នាក់ជាតិ និងសកល បានជួយឲ្យយើងធ្វើការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសង្គម ជាវិជ្ជមាន និងដោយចីរភាព។ យើងមានវិធីសាស្រ្តចម្រុះដែលអាចជួយឲ្យយើងមានភាពបត់បែនក្នុងការអនុវត្តឈាន ទៅសម្រេចបាននូវផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាន។ វិធីសាស្រ្តទាំងនោះរួមមាន៖ ការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការធ្វើជំរឿនជនជាតិដើមភាគតិច បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល ជនជាតិដើមភាគតិច ការចងក្រងសហគមន៍ ការបង្កើតបណ្ដាញ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នា ផ្ដល់ការគាំទ្រ និងអភិវឌ្ឍអ្នកដឹកនាំជនជាតិដើមភាគតិច កសាង និងពង្រឹង និងសម្របសម្រួលឲ្យទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់។ វិធីសាស្រ្តទាំងអស់នេះជួយឲ្យ អ.ជ.ក អាចអនុវត្តសកម្មភាពឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច។ 

កម្មវិធីស្នូល

កសាងមជ្ឈមណ្ឌលជនជាតិដើមភាគតិច

photo_2019-11-22_09-21-33

គាំទ្រ និង អភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិច

IMG_9861

បណ្ដាញជនជាតិដើមភាគតិច និង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

IMG_7448

កសាង និង ពង្រឹងសមត្ថភាពជនជាតិដើមភាគតិច

IMG_6362

ឯកសារផ្សេងៗ

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ម្ចាស់ជំនួយ