នេះជាវីដេអូដែលយើងបានផលិតកន្លងមក

វីដេអូ

ការគ្រប់គ្រងដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិតាមបែបប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា

We, in cooperation with a number of indigenous organizations, bring to you the video on customary land and management and food security of indigenous peoples in Cambodia. We would like to express our deepest thanks to donors such as AIPP,…
អានបន្ត...

វីរជនការព្រៃនៅតំបន់ជាំពេន នៃដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែរ (ភាសាកួយ)

Having left home for hope of protecting the forest for their generations, a group of Kui elders in Bangkeun Phal village has very strong commitment to safeguarding their last plot of forest in the area of Poeng Pae Wildlife Sanctuary,…
អានបន្ត...