សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដេញថ្លៃគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹក

0 544

ទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធ៖

១. ទំរង់ចុះឈ្មោះដេញថ្លៃ

២. ព័ត៌មានអំពីការដេញថ្លៃ

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង៖

អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ ២៨ ផ្លូវលេខ ៤៦០ ភូមិ ៤ សង្កាត់ទួលទំពួង ២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរសព្ទលេខ៖ ០១២ ៥៧ ១៦ ៣៦

អ៊ីម៉ែល៖ info@cipocambodia.org

Leave A Reply

Your email address will not be published.