លក្ខន្តិកៈអង្គការជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា

 

ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា បាន​ និងកំពុងរស់នៅជាសហគមន៍ នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនតាំងពីដូនតា រាប់ជំនាន់មកហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ។ ពីរ បី ទសវត្សមុន សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់យើងមិនដែលវិវាទ និងគ្នាដោយសារដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិសោះឡើយ ។ ពួកគាត់រស់នៅយ៉ាងសុខសាន្ត ជាសហគមន៍មានវប្បធម៍ ប្រពៃណី ទំនៀមទំលាប់របស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួន ។

 ការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និងសាកលលោកបាន និងកំពុងដាក់ សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់យើងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលងាយរងគ្រោះបំផុត នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ជាម្ចាស់ ។ ការបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់លើដីធ្លី ព្រៃឈើ​ ​និងធនធានធម្មជាតិនាពេលថ្មីៗនេះនៅស្ទើគ្រប់ទីកន្លែង ដែលមានវត្តមានជនជាតិដើមភាគតិចបានធ្វើឲ្យមានការបារម្មណ៍ខ្លាំង ។

ព័ត៍មានបន្ទាប់សូមចុច link ខាងក្រោម !!

 /htdocs/cljr/data/files/By Law in Khmer.pdf

ស្ថិតិចំនួនអ្នកទស្សនា

» 2  Today
» 31  Week
» 174  Month
» 174  Year
» 174  Entirely