គម្រោងកសាងពង្រឹងសមត្ថភាព និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច លើដីធ្លី និងដែនដី 

 

សម្របសម្រួលដោយ ៖  លោក ជួង ភា ជាជនជាតិដើមភាគតិចគ្រឹង មកពីខេត្តរតនគិរី ។ ដែលលោកជាមន្ត្រីគម្រោង ពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈកម្មាធិការសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីសុវត្ថិភាពដីធ្លី ដោយលោក ទទួលខុសត្រូវនូវសហគមន៍ចំនួន ២ នៅខេត្តរតនៈគិរី ។ លោកបានបញ្ជប់ការសិក្សាបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែក បរិស្ថានវិទ្យា នៅសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ នៅឆ្នាំ២០០៩ ។

 

គម្រោងភាពជាដៃគូរលេខ៖       ១៤០០

ឈ្មោះអង្គការ៖     អង្គការជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា

ឈ្មោះគម្រោង៖    គម្រោងកសាងពង្រឹងសមត្ថភាព និងលើកកម្ពស់​ការយល់ដឹង​ស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច

                              លើដីធ្លីនិង​ដែនដី

កម្មវិធីទី១ ៖          ការបរិយាយអំពីគម្រោង

ទំព័រហ្វេសប៊ុក ៖   សូមចុចនៅត្រង់ទីនេះ..សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចលើដីធ្លី និងដែនដី ]

គម្រោងការងារ

ឈ្មោះគម្រោង៖   គម្រោងកសាងពង្រឹងសមត្ថភាព និងលើកកម្ពស់​ការយល់ដឹង​ស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច

                            លើដីធ្លីនិង​ដែនដី ។

អង្គការអនុវត្ត៖   អង្គការជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា(សុីប៉ូ)

នាយិកាប្រតិបត្តិ៖  លោកស្រី យុន ម៉ាណេ

តំបន់គោលដៅនៃការអផិវឌ្ឍន៍៖  ខេត្តព្រះវិហារ មណ្ឌលគិរី និងខេត្តក្រចេះ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

a  ជនជាតិដើមភាគតិចព្នងនៅក្នុងភូមិ អូរកក់ និងភូមិពន្ធជា ឃុំអូរគ្រៀង ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ

b  ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅក្នុងភូមិស្វាយដំណាក់ ឃុំ ត្រពាំងទឹម ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ។

c  ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅក្នុងភូមិ ប្រើសក្អក​ ឃុំម្លូព្រៃពីរ ស្រុកត្បែងមានជ័យ ខេត្តព្រះវិហារ។

d  ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅក្នុងភូមិ ក្រឡាពាស ឃុំព្រីងធំ ស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ។

e  ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅក្នុងភូមិធ្មា ឃុំច្រាច់ ស្រុកជ័យសែន ខេត្តព្រះវិហារ។

f  ជនជាតិដើមភាគតិចព្នងនៅក្នុងភូមិឡៅកា ឃុំរម្យនា ស្រុកសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី

g  ជនជាតិដើមភាគតិចព្នងនៅក្នុងភូមិស្រែធំ ឃុំសុខសាន្ត ស្រុកកោះញ៉ែក ខេត្តមណ្ឌល​គិរី។

h  ជនជាតិដើមភាគតិចព្នងនៅក្នុងភូមិភូគង់ ឃុំស្រែព្រះ ស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរី។

i  ជនជាតិដើមភាគតិចព្នងនៅក្នុងភូមិចក់ចា ឃុំស្រែឈូក ស្រុកកែវសីមា ខេត្តមណ្ឌលគិរី ។

 

ជនជាតិដើមភាគតិច/ក្រុមកុលសម្ពន្ធ័៖          ព្នង  និងគួយ ។

 

ចំនួនអ្នកទទួលផលដោយផ្ទាល់ជាជនជាតិដើមភាគតិចសរុប(ដោយបែកចែកជាភេទ)៖

ល.រ

អ្នកទទួលផលដោយផ្ទាល់

ចំនួនអ្នកទទួលផល

ដែលរំពឹងទុក

ចំនួនអ្នកទទួលផល

ដែលរំពឹងទុកជាស្រ្តី

សមាជិកសហគមន៍

៣០០

២០០

គណកម្មាធិការសហគមន៍

១០០

២០

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ

៥០

១០

សរុប

៤៥០

២៣០

 

 

ចំនួនអ្នកទទួលផលដែលមិនមែនជាជនជាតិដើមភាគតិចសរុប(ដោយបែកចែកជាភេទ)៖

ល.រ

អ្នកទទួលផលដែលមិនមែនជាជនជាតិដើមភាគតិច

ចំនួនអ្នកទទួលផល

ដែលរំពឹងទុក

សមាជិកសភា

២០

អនិសិត្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច អាជីវកម្ម និងនិសិត្យច្បាប់តាមសកលវិទ្យាល័យ

៣០០

តុលាការខេត្ត

អាជ្ញាធ័រខេត្ត

២០

វិទ្យាស្ថានជាតិ

២០

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

៥០

ម្ចាស់មូលនិធីនានា

២០

សរុប

៤៣៩នាក់(ស្រី២៦៣នាក់=៦០%)

 
 
 ព័ត៍មានបន្ទាប់សូមចុចលើ link ខាងក្រោម!
 
ស្ថិតិចំនួនអ្នកទស្សនា

» 2  Today
» 31  Week
» 174  Month
» 174  Year
» 174  Entirely