ព័ត៌មានសកម្មភាព

របស់ អ.ជ.ក
12
Jul

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីគម្រោងទិន្នន័យជនជាតិដើមភាគតិច

ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ កាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ អង្គការ អ.ជ.ក បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ជាតិស្តីពីស្ថានភាពប្រជាសាស្រ្ត និងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា ដោយមានការចូលរួមពីអ្នកតំណាងជនជាតិដើមភាគតិច អង្គការស្ថាប័នជនជាតិដើមភាគតិច អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល/សង្គមស៊ីវិល និងមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលមកពីក្រសួងទាំង ២០។

ឆ្លើយតប

លោកអ្នកកំពុងឧបត្ថម្ភដល់៖ CIPO

តើលោកអ្នកចង់ឧបត្ថម្ភប៉ុន្មាន?
$10 $20 $30
តើលោកអ្នកចង់ចូលរួមបរិច្ចាគទៀតទាត់ឬទេ? ខ្ញុំចង់បរិច្ចាគ ប៉ុណ្ណោះ
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
នាមត្រកូល
Email *
លេខទូរសព្ទ
អាសយដ្ឋាន
កំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗ
paypalstripe
Loading...