ព័ត៌មានសកម្មភាព

របស់ អ.ជ.ក
12
Jul

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទិវាជនជាតិដើមភាគតិចរបស់យើង

បច្ចុប្បន្នមានជនជាតិដើមភាគតិចប្រមាណ ៣៧០ លាននាក់ ក្នុងប្រទេសចំនួន ៩០ នៅជុំវិញពិភពលោក។ ចំនួននេះគឺតិចជាង ៥ ភាគរយ នៃប្រជាជនសរុបទូទាំងពិភពលោក ប៉ុន្តែស្មើនឹង ១៥%នៃប្រជាជនដែលក្រីក្របំផុត។ ពួកគេនិយាយភាសាខុសៗគ្នាប្រហែល៧០០០ភាសា និង ៥០០០វប្បធម៌ខុសៗគ្នា។

Leave a Reply

You are donating to : CIPO

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...