គោលដៅអង្គការជនជាតិដើមភាគតិចគឺដើម្បីកសាងសមត្ថភាព និងបង្កើនភាពអង់អាចដល់ ជនជាតិដើមភាគតិច ឱ្យដឹកនាំ និង ធ្វើជាម្ចាស់លើដំណើរការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា។​
គោលបំណង
ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខុមលភាព សិទ្ធិ និងនិរន្តរភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច តាមរយៈការពង្រឹងស្មារតីជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យមានភាពជាម្ចាស់លើដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិរក្សវប្បធម៌ និងប្រពៃណី។
ទស្សនវិស័យ
អង្គការជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាចង់ឃើញជនជាតិដើមភាគតិចមានសមត្ថភាព និងសកម្មក្នុងការលើកកំពស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចឱ្យក្លាយជាសហគមន៍អចិន្តៃ្រយ៍ និង រស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងសង្គមពហុវប្បធម៌ជាតិកម្ពុជា។
បេសកកម្ម
ស្វែងយល់ពីការងាររបស់យើង
បានបង្កើត និងចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី ៣០ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ អង្គការ អ.ជ.ក បង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនារបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ឲ្យទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងចំពោះវប្បធម៌ និងប្រពៃណី និងសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការគ្រប់គ្រងដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ ក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ 

អ.ជ.ក គឺជាអង្គការដឹកនាំដោយជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអំពីជនជាតិដើមភាគតិច និងសង្គមកម្ពុជា និងមានសមត្ថភាពឆ្លើយតបប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតចំពោះតម្រូវការរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា។

កម្មវិធីស្នូល

មើលច្រើនទៀត

មជ្ឈមណ្ឌលជនជាតិដើមភាគតិច

ដោយសារតែមានគម្លាតរវាងជនជាតិដើមភាគតិច និងការអភិវឌ្ឍ អង្គការជនជាតិដើមភាគតិច (CIPO) បានស្វែងរកការគាំទ្រមតិ និងធ្វើការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការធ្វើជំរឿនជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ តាមរយៈការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា។

បង្កើតបណ្ដាញជនជាតិដើមភាគតិច​ និងពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការ

អ.ជ.ក (CIPO) គឺជាសមាជិកសកម្មរបស់សម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា (CIPA)។ យើងធ្វើការគៀងគរ និងបង្កើតបណ្ដាញជនជាតិដើមភាគតិច និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នាដែលមានគុណតម្លៃ និងបេសកកម្មរួមក្នុងការគាំទ្រសុខុមលភាពរបស់សង្គមជនជាតិដើមភាគតិច។ 

 

គាំទ្រ និងអភិវឌ្ឍអ្នកដឹកនាំជនជាតិដើមភាគតិច

យើងជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច ក្នុងការដឹកនាំដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដ និងប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់សង្គមជនជាតិដើមភាគតិច។ 

 

.........................................................................................

កសាង និងពង្រឹងសមត្ថភាពជនជាតិដើមភាគតិច

CIPO កសាង និងពង្រឹងសមត្ថភាពជនជាតិដើមភាគតិច និងសហគមន៍ ដើម្បីឲ្យពួកគេមានសមត្ថភាពពេញលេញ និងមានទំនុកចិត្តចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាសង្គម និងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ ក៏ដូចជា បម្រើជនជាតិដើមភាគតិច និងសង្គមកម្ពុជាទាំងមូល។

 

បុគ្គលិក អ.ជ.ក

លោក ហ៊ាន ប៊ុនហៀង
នាយកប្រតិបត្តិ
លោកស្រី ឡាត់ សុខឯម
ប្រធានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
លោក ភាព សុជា
ប្រធានកម្មវិធី
កញ្ញា រីន​ ម៉ារីនីត
ជំនួយការរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
លោក សំប៉យ ចាន់សុភា
មន្រ្តីគម្រោង
កញ្ញា យុន ឡូរីន
មន្រ្តីគម្រោង
លោកស្រី សៀន សុខនី
មន្រ្តីគម្រោង
កញ្ញា ណាត់ សណ្ដាន់
ជំនួយការគម្រោង
លោក រឹម សារ៉ែម
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង និងផ្សព្វផ្សាយ
លួន ហុកឡេក
មន្រ្តីគម្រោង

អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

Sophie Aldred
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
Line Løgstrup
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
Alison Clément
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
Dayana Baleva
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

ម្ចាស់ជំនួយ

 
 
 
 
 
 

 

 

លោកអ្នកកំពុងឧបត្ថម្ភដល់៖ CIPO

តើលោកអ្នកចង់ឧបត្ថម្ភប៉ុន្មាន?
$10 $20 $30
តើលោកអ្នកចង់ចូលរួមបរិច្ចាគទៀតទាត់ឬទេ? ខ្ញុំចង់បរិច្ចាគ ប៉ុណ្ណោះ
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
នាមត្រកូល
Email *
លេខទូរសព្ទ
អាសយដ្ឋាន
កំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗ
paypalstripe
Loading...