អ.ជ.ក ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡើងដោយលោក ស្រី យុន ម៉ាណេ នាយកប្រតិបត្តិ និងជាជនជាតិដើមភាគតិចព្នងមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរី និងលោក សេក សោភ័ណ ដែលជាជនជាតិខ្មែរ និងអតីតមន្រ្តីសម្របសម្រួលថ្នាក់គម្រោងជនជាតិដើមភាគតិច របស់អង្គការអន្តរជាតិ ខាងការងារចាប់តាំងពី ឆ្នាំ២០០៥ ដល់ ២០១៣ ។ អ.ជ.ក បានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅថ្ងៃទី ៣០​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ ស.ជ.ណ លេខ ១៣៥២   ។

អានបន្ថែម

លោកអ្នកកំពុងឧបត្ថម្ភដល់៖ CIPO

តើលោកអ្នកចង់ឧបត្ថម្ភប៉ុន្មាន?
$10 $20 $30
តើលោកអ្នកចង់ចូលរួមបរិច្ចាគទៀតទាត់ឬទេ? ខ្ញុំចង់បរិច្ចាគ ប៉ុណ្ណោះ
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
នាមត្រកូល
Email *
លេខទូរសព្ទ
អាសយដ្ឋាន
កំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗ
paypalstripe
Loading...