លក្ខន្តិកៈអង្គការ

លក្ខន្តិកៈអង្គការ

ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា បាន​ និងកំពុងរស់នៅជាសហគមន៍ នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនតាំងពីដូនតា រាប់ជំនាន់មកហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ។ ពីរ បី ទសវត្សមុន សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់យើងមិនដែលវិវាទ និងគ្នាដោយសារដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិសោះឡើយ ។ ពួកគាត់រស់នៅយ៉ាងសុខសាន្ត ជាសហគមន៍មានវប្បធម៍ ប្រពៃណី ទំនៀមទំលាប់របស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួន ។

 ការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និងសាកលលោកបាន និងកំពុងដាក់ សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់យើងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលងាយរងគ្រោះបំផុត នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ជាម្ចាស់ ។ ការបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់លើដីធ្លី ព្រៃឈើ​ ​និងធនធានធម្មជាតិនាពេលថ្មីៗនេះនៅស្ទើគ្រប់ទីកន្លែង ដែលមានវត្តមានជនជាតិដើមភាគតិចបានធ្វើឲ្យមានការបារម្មណ៍ខ្លាំង ។

ទាញយក

លោកអ្នកកំពុងឧបត្ថម្ភដល់៖ CIPO

តើលោកអ្នកចង់ឧបត្ថម្ភប៉ុន្មាន?
$10 $20 $30
តើលោកអ្នកចង់ចូលរួមបរិច្ចាគទៀតទាត់ឬទេ? ខ្ញុំចង់បរិច្ចាគ ប៉ុណ្ណោះ
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
នាមត្រកូល
Email *
លេខទូរសព្ទ
អាសយដ្ឋាន
កំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗ
paypalstripe
Loading...