ទំនាក់ទំនង

Please fulfil the form below.


  តាមរយៈអ៊ីម៉ែល

  info@cipocambodia.org

  heanbunhieng@cipocambodia.org


  តាមរយៈទូរសព្ទ

  ០២៣ ៥១៣១ ៦៦៦

  ០១២ ៦៦០ ៩២៩


  មកជួបពួកយើងផ្ទាល់

  ផ្ទះលេខ ១៦Beo ផ្លូវលេខ ៤៦០ សង្កាត់ទូលទំពូង ១ ខ័ណ្ឌចម្ការមន រាជាធានីភ្នំពេញ

  លោកអ្នកកំពុងឧបត្ថម្ភដល់៖ CIPO

  តើលោកអ្នកចង់ឧបត្ថម្ភប៉ុន្មាន?
  $10 $20 $30
  តើលោកអ្នកចង់ចូលរួមបរិច្ចាគទៀតទាត់ឬទេ? ខ្ញុំចង់បរិច្ចាគ ប៉ុណ្ណោះ
  How many times would you like this to recur? (including this payment) *
  Name *
  នាមត្រកូល
  Email *
  លេខទូរសព្ទ
  អាសយដ្ឋាន
  កំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗ
  paypalstripe
  Loading...