ទំនាក់ទំនង

សូមបំពេញប្រអប់ខាងក្រោម៖

 

បរិច្ចាគមក CIPO

សូមអរគុណចំពោះការបរិច្ចាគរបស់លោកអ្នកមកស្ថាប័នយើងខ្ញុំ។

បរិច្ចាគ

តាមរយៈអ៊ីម៉ែល

info@cipocambodia.org

heanbunhieng@cipocambodia.org


តាមរយៈទូរសព្ទ

០២៣ ៥១៣១ ៦៦៦

០១២ ៦៦០ ៩២៩


មកជួបពួកយើងផ្ទាល់

ផ្ទះលេខ ១៦Beo ផ្លូវលេខ ៤៦០ សង្កាត់ទូលទំពូង ១ ខ័ណ្ឌចម្ការមន រាជាធានីភ្នំពេញ

លោកអ្នកកំពុងឧបត្ថម្ភដល់៖ CIPO

តើលោកអ្នកចង់ឧបត្ថម្ភប៉ុន្មាន?
$10 $20 $30
តើលោកអ្នកចង់ចូលរួមបរិច្ចាគទៀតទាត់ឬទេ? ខ្ញុំចង់បរិច្ចាគ ប៉ុណ្ណោះ
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
នាមត្រកូល
Email *
លេខទូរសព្ទ
អាសយដ្ឋាន
កំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗ
paypalstripe
Loading...